ArabicEnglishSwedish

En särskild utredare ska se över tolktjänsten

tolktjänst

Hur går det med utredningen om framtidens tolktjänst? I slutet av januari genomfördes ett seminarium om framtidens tolktjänst som Sveriges Dövas Riksförbund, Sveriges Dövas Ungdomsförbund, Förbundet för Sveriges Dövblinda och Riksförbundet för döva, hörselskadadebarn och barn med språkstörning hade bjudit…