New Life är medlem i FN:s Global Compact

New Life är medlem i FN:s Global Compact

New Life tar hållbarheten till nästa nivån och är numera stolt medlem av UN Global Compact. Syftet med samarbetet är att skapa internationella principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption riktade till företag.

Vi har validerat att vi följer tillämplig lokal lagstiftning och lagar och globala konventioner inom miljö, mänskliga rättigheter och affärsetik. Med denna kunskap kan vi visa vårt engagemang för principerna i FN:s Global Compact.

En uppmaning till företag att anpassa strategier och operationer med universella principer om mänskliga rättigheter, arbetskraft, miljö och antikorruption och vidta åtgärder som främjar samhälleliga mål.

– I tider av disruption i världen, med en tidigare sällan skådad global hälsokris, ser vi vikten av att ena företag som vill medverka till en ökad hållbarhet och till att vi uppnår FN:s globala mål, säger Sanda Ojiambo, chef för UN Global Compact.

FN:s Global Compact bildades på uppmaning av FN:s generalsekreterare Kofi Annan “World Economic Forum” i Davos 1999. I Sverige är det runt 350 företag som deltar i samarbete.

Mission

FN:s Global Compact strävar efter att mobilisera en global rörelse av hållbara företag och intressenter för att skapa en bättre värld. 

För att få till detta stöder FN:s Global Compact företag att:

  • Gör affärer på ett ansvarsfullt sätt genom att anpassa sina strategier och verksamheter med tio principer om mänskliga rättigheter, arbetskraft, miljö och antikorruption; och
  • Vidta strategiska åtgärder för att främja bredare samhällsmål, såsom FN:s hållbara utvecklingsmål, med tonvikt på samarbete och innovation.

Corporate Social Responsibility

Hos New Life Assistance AB är vår strategi för Corporate Social Responsibility (CSR) en naturlig förlängning av vår vision att bli det mest respekterade varumärket inom assistans branschen. 

Hållbarhet är en grundläggande del av våra långsiktiga strategi och värdeskapande. Vi arbetar kontinuerligt på att våra strategiska prioriteringar inom hållbarhetsområdet är korrekta. Vi hämtar värdefull information och följer FN: s och andra länders arbete kring Agenda 2030. Vi kommunicerar kontinuerligt med våra viktigaste intressenter – anställda, kunder och samarbetspartners – för att förstå vilka frågor de prioriterar på området av hållbarhet.

Läs mer om hur jobbar vi för en mer hållbar värld

Missa inte våra aktiviteter och nyheter! Följ oss på våra sociala kanaler