New Life Academy

Våra medarbetare är de viktigaste vi har, därför satsar vi på utbildningar.

Ett urval från

Våra utbildningar

Utbildningarna är kostnadsfria för New life AB:s anställda. Andra verksamheter eller privatpersoner har möjlighet att erhålla utbildningarna enligt priserna som presenteras nedan.

Kontakta oss för mer information. 

Aktuella utbildningar

Mer information om datum, tid och plats hittar du under respektive utbildning. 

ABC – AKUTSJUKVÅRD

UTBILDARE: NICHLAS BEHRMANN

AKK - ALTERNATIV & KOMPLETTERANDE KOMMUNIKATION

UTBILDARE: DANA HAGSTRÖM

ANHÖRIGPERSPEKTIVET INOM PERSONLIG ASSISTANS

UTBILDARE: NICLAS WENNERLUND

ARBETSMILJÖ (2015:4)

UTBILDARE: DANIEL BRODECKI

ATT FÖREBYGGA OCH MINSKA UTMANANDE BETEENDE I LSS-VERKSAMHET

UTBILDARE: JOHAN DEUTGEN

BARNKONVENTIONEN – FN:S KONVENTION OM BARNS RÄTTIGHETER

UTBILDARE: PAULINA GUNNARDO

BARNS BEHOV I CENTRUM

UTBILDARE: DANIEL BRODECKI

BEROENDELÄRA – GRUNDKURS

UTBILDARE: JONAS GUSTAVSSON

FN KONVENTIONEN OM RÄTTIGHETER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

UTBILDARE: JESSICA EKMAN

FÖRFLYTTNING- & LYFTTEKNIK

UTBILDARE: JONAS GUSTAVSSON

GENOMFÖRANDEPLAN

UTBILDARE: MARIA PÅLHAMMAR

GRUNDLÄGGANDE BRANDSKYDD

UTBILDARE: KLAS SUNQVIST

HOT OCH VÅLD – GRUNDKURS

UTBILDARE: THOMAS DELIN

KOMMUNIKATION & FEEDBACK

UTBILDARE: EWA JONASON & MARITA SKOGUM

LEX SARAH – SOCIALSTYRELSENS FÖRESKRIFTER & ALLMÄNNA RÅD

UTBILDARE: JESSICA EKMAN

LSS – GRUNDKURS

UTBILDARE: MARIA PÅLHAMMAR

LÅGAFFEKTIVT BEMÖTANDE

UTBILDARE: DANA HAGSTRÖM

LÄKEMEDELSHANTERING

UTBILDARE: JESSICA EKMAN

MOTIVERANDE SAMTAL VID FÖRÄNDRINGSARBETE

UTBILDARE: JONAS GUSTAVSSON

NEUROPSYKIATRISKA DIAGNOSER

UTBILDARE: JOHANNA BJÖRK

Läs mer om våra utbildningar

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Har du frågor eller funderingar?

Ring eller besök oss redan idag!