Appen HIPR förenklar medicineringen till personer med ADHD

hipr appen
Medicinuppföljning i hemmet 2015 startade BUP i Region Gävleborg projektet ”Medicinuppföljning i hemmet” för patienter som skulle starta behandling med ADHD-läkemedel. Patienterna fick låna blodtrycksmätare för att sköta registrering av mätvärden hemma. Eftersom sms eller mail inte får använda i…

Försäkringskassan kräver identitetshandlingar

försäkringskassan
Anställda personliga assistenter som inte har ett svenskt personnummer måste redovisa identitetshandlingar. Det är innebörden av ett nytt rättsligt ställningstagande från Försäkringskassan. Personlig assistenter behöver ha en fastställd identitet för att Försäkringskassan ska betala ut assistansersättning för den tid som assistenten…

tidvis

ArabicEnglishSwedish