En särskild utredare ska se över tolktjänsten

Hur går det med utredningen om framtidens tolktjänst?

I slutet av januari genomfördes ett seminarium om framtidens tolktjänst som Sveriges Dövas Riksförbund, Sveriges Dövas Ungdomsförbund, Förbundet för Sveriges Dövblinda och Riksförbundet för döva, hörselskadadebarn och barn med språkstörning hade bjudit in till, rapporterar SVT.

Lena Hallengren är Socialminister och ansvarig för tolktjänsten för döva, personer med dövblindhet och hörselskadade personer i Sverige. SVTs Nyhetstecken har ställt frågor om hur regeringen jobbar med frågan till Hallengren via e-post.

Nyhetstecken: Hur går det med utredningen om framtidens tolktjänst?

– Riksdagen har ställt sig bakom det som socialutskottet har anfört om en ny utredning om tolktjänst och tillkännagett detta för regeringen. Enligt utskottet bör regeringen tillsätta en ny utredning om tolktjänst för personer med funktionsnedsättning och språkstörning (bet. 2018/19:SoU12), skriver Socialminister Lena Hallengren.

Nyhetstecken: Vad har ni för plan för tolktjänsten i Sverige?

– En fungerande tolktjänst är viktig för att ge goda kommunikationsförutsättningar för döva personer, personer med dövblindhet och hörselskadade personer så att de ska kunna ges jämlika levnadsvillkor och full delaktighet i samhället. Regeringen avser därför att ge en särskild utredare i uppdrag att se över tolktjänstfrågan, skriver Socialminister Lena Hallengren.

Missa inte våra aktiviteter och nyheter! Följ oss på våra sociala kanaler

ArabicEnglishSwedish