Att leva utan begränsningar

Corporate Social Responsibility

Hos New Life Assistance AB är vår strategi för Corporate Social Responsibility (CSR) en naturlig förlängning av vår vision att bli det mest respekterade varumärket inom assistans branschen. 

Hållbarhet är en grundläggande del av våra långsiktiga strategi och värdeskapande. Vi arbetar kontinuerligt på att våra strategiska prioriteringar inom hållbarhetsområdet är korrekta. Vi hämtar värdefull information och följer FN: s och andra länders arbete kring Agenda 2030. Vi kommunicerar kontinuerligt med våra viktigaste intressenter – anställda, kunder och samarbetspartners – för att förstå vilka frågor de prioriterar på området av hållbarhet.

corporate social responsibility

Agenda 2030

Vi stöder målen för FN: s Agenda 2030 och arbetar kontinuerligt på mål som är de mest relevanta för oss – de där vi kan bidra och göra den största skillnaden.

FN:s Global Compact

New Life har validerat att vi följer tillämplig lokal lagstiftning och lagar och globala konventioner inom miljö, mänskliga rättigheter och affärsetik. Med denna kunskap kan vi visa vårt engagemang för principerna i FN:s Global Compact.

Integrationspakten

New Life AB är stolt medlem av Integrationspakten i samarbete med Stockholms stad. 

Har du frågor eller funderingar?

Ring eller besök oss redan idag!