Ring oss på 020121244 eller skriv dit nummer vi ringar upp dig

Få den hjälp du förtjänar‎

Bra assistenter ger ett bättre liv. Du kan få mycket erfarna assistenter genom oss, vi kan också ge dig ekonomisk ersättning för att själv ordna assistenter. Du kan också behålla dina assistenter.

LSS-lagen påverkar mycket​

LSS-lagen (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) är en rättighetslag som ska ge personer med omfattande och varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor och att de får den hjälp de behöver i det dagliga livet. De kan påverka vilket stöd och service de får. Målet med LSS är att den enskilde ska få möjlighet att leva som alla andra. Behöver du hjälp med att ansöka om personlig assistans? Är du osäker på om du har rätt till assistans? Ingen fara, vi finns här för att hjälpa dig!

Behöver du hjälp med din ansökan?

Såhär går det till:

Steg 1

Ta kontakt med någon av våra kontaktpersoner. Hen vill veta mer om din situation och bokar sedan in ett möte med dig. Tillsammans går ni igenom hur ditt hjälpbehov ser ut och hen gör första bedömningen om du uppfyller kraven för att få personlig assistans. Om du uppfyller kraven för att få personlig assistans behöver vi ta del av de intygen som stryker ditt hjälpbehov. Vilken typ av intyg och hur du gör för att få fram dem kommer kontaktpersonen att informera dig om. Intygen ska vara så nya som möjligt. Detta gäller särskilt barn. En bra tumregel är att de inte bör vara äldre än 6 månader.

Steg 2

Du får därefter fylla i fullmakter för att vi ska kunna företräda dig gentemot myndigheterna. Efter att ha fått in alla nödvändiga dokument skickar vi in en ansökan för att få ansökningsdatumet registrerat så tidigt som möjligt.

Steg 3

Därefter utses en av våra jurister till ditt personliga juridiska ombud. I de fall där det anses nödvändigt kommer hen att ta kontakt med dig.

Steg 4

Din kontaktperson tar kontakt med dig för att hjälpa dig att förbereda dig inför mötet med kommunen och Försäkringskassan. Kontaktpersonen beskriver hur ett möte kan gå till och vad för frågor som vanligtvis brukar ställas. Din kontaktperson går även igenom vilka hjälpbehov som finns och vad just du kan behöva.

Steg 5

Kontaktpersonen bevakar ditt ärende och finns med vid hembesök av kommunen och Försäkringskassan om du önskar det. Vi informerar dig så fort det händer något med din ansökan.

Steg 6

Får du din ansökan beviljad kommer kontaktpersonen att kontakta dig igen. Tillsammans med din kontaktperson kommer ni överens om hur du vill lägga upp din assistans framöver. Det är alltid dina önskemål som styr vårt arbete. 

Vanliga frågor

Vi är här för att hjälpa dig med alla dina frågor och svara inom 24 timmar. Dessutom kan du hitta de flesta svar på dina frågor direkt på den här sidan.

Kostnaden för din personliga assistans betalas av antingen kommunen eller Försäkringskassan beroende på hur stort ditt behov är. Du betalar alltså inget själv och din inkomst eller förmögenhet påverkar inte hur många assistanstimmar du beviljas.

Ersättningen är 304,30 kronor för varje assistanstimme. Det finns möjlighet att ansöka om högre ersättning om man kan visa att man har högre kostnader. Den högsta ersättningen är 340,81 kronor per timme.

För att få assistansersättning från Försäkringskassan ska du behöva hjälp med mer än 20 timmar per vecka med grundläggande behov. Om du bedöms ha 20 timmar eller mer beviljas du assistansersättning och prövas därefter även för andra personliga behov vilket kan vara fritidsaktiviteter/träning, umgås med släkt och vänner, utföra ett arbete, utöva föräldraansvar, hushållsarbete, vara delaktig i samhället och så vidare.

Får du ett beslut du inte är nöjd med hjälper juristen/kontaktpersonen dig att överklaga beslutet om vi ser att det finns en grund för att agera. Vid ett överklagande vänder sig juristen/kontaktpersonen till Förvaltningsrätten då det är ett ärende som rör en tvist mellan dig som individ och det allmänna, i detta fall kommunen eller Försäkringskassan. Det finns tre nivåer av domstolar som kan ompröva din rätt till personlig assistans. Den högsta instansen är Högsta Förvaltningsdomstolen. Att få en de överprövad där är mycket svårt, men det är inte omöjligt. Fyra gånger har våra jurister vunnit i Högsta Förvaltningsdomstolen.

Då är du naturligtvis också varmt välkommen att kontakta oss så går vi igenom din situation och ditt beslut. Om vi ser att det finns anledning till att agera så hjälper vi dig att göra en ansökan om ett beslut som motsvarar dina behov.

Att skicka in en ansökan om assistanstimmar är inte alltid så lätt. Med hjälp av våra kunniga jurister har vi hjälpt cirka 80% av våra kunder till att få beviljade assistanstimmar. Vi hjälper dig kostnadsfritt att ansöka samt överklaga dina assistanstimmar hos både kommunen och Försäkringskassan. Vill du veta mer? Läs mer om våra tjänster inom Juridisk rådgivning.

Bli vår kund

Skicka din intresseanmälan redan idag. Våra kollegor finns här att hjälpa med ditt ärende. 

Har du fler frågor eller funderingar?

Ring eller besök oss redan idag!