Juridisk rådgivning

Vi hjälper dig kostnadsfritt att ansöka samt överklaga dina assistanstimmar hos både kommunen och Försäkringskassan.
Våra tjänster

Ansökning & överklagelse

Att skicka in en ansökan om assistanstimmar är inte alltid så lätt. Med hjälp av våra kunniga jurister har vi hjälpt cirka 80 % av våra kunder till att få beviljade assistanstimmar. Vi hjälper dig kostnadsfritt att ansöka samt överklaga dina assistanstimmar hos både kommunen och Försäkringskassan.

New Life Assistans AB anlitar CJ advokatbyrås jurister som är experter inom området personlig assistans och assistansersättning för att hjälpa dig till ett assistansbeslut som är förenligt med just dina hjälpbehov.

Juridisk rådgivning och omprövning av ditt beslut

Vi vill alltid att det ska bli rätt redan från början. Skulle det dock vara så att du får ett beslut som inte motsvarar dina behov känner vi oss trygga i att vi har kunniga rådgivare med specialkompetens inom lagstiftningen som rör personlig assistans. Våra rådgivare är behjälpliga vid en omprövning för att se till att du får de assistanstimmar som du behöver för att leva ett självständigt liv. På New Life AB värnar vi om att du får rätt stöd. Våra jurister är sakkunniga och har expertkompetens inom lagstiftningen. 

Juridisk hjälp som du kan lita på

Vi hjälper även dig som inte har ett beslut inom assistans att skriva en ansökan- allt för att du ska få den stöd och omsorg som du har rätt till. Fram tills ditt beslut kommer, guidar vårt kunniga team dig.

Våra jurister hjälper dig bland annat med:

  • Ansökningar och omprövningar
  • Byte av utförare
  • Juridisk rådgivning inom personlig assistans handikappanpassat boende
  • Kontakt med handläggare på både kommun och Försäkringskassa
  • Samordning med olika intressenter som exempelvis habilitering
Vi hjälper även till med ansökningar som gäller bilstöd, bilanpassning och god man.
Vill du veta mer om du har rätt till personlig assistans? Ska du ansöka för första gången? Har du fått avslag eller väntar du på beslut? 

Ring eller besök oss redan idag!