ArabicEnglishSwedish

Regler för karensavdrag, sjuklönekostnader och sjukintyg

karens läkerintyg sjukanmälan

Från den 7 april 2020 gäller tillfälliga undantag vid extraordinära händelser i fredstid. Till exempel om karensavdrag, sjuklönekostnader och sjukintyg (läkarintyg). Vad gäller arbetsgivaren Arbetsgivare gör karensavdrag och betalar ut sjuklön enligt gällande kollektivavtal. Via arbetsgivardeklarationen till Skatteverket redovisar arbetsgivaren utbetald sjuklön. Ersättning för sjuklönekostnaderna regleras i efterhand via arbetsgivarens skattekonto.…