Regler för karensavdrag, sjuklönekostnader och sjukintyg

karens läkerintyg sjukanmälan

Från den 7 april 2020 gäller tillfälliga undantag vid extraordinära händelser i fredstid. Till exempel om karensavdrag, sjuklönekostnader och sjukintyg (läkarintyg).

Vad gäller arbetsgivaren

Arbetsgivare gör karensavdrag och betalar ut sjuklön enligt gällande kollektivavtal. Via arbetsgivardeklarationen till Skatteverket redovisar arbetsgivaren utbetald sjuklön. Ersättning för sjuklönekostnaderna regleras i efterhand via arbetsgivarens skattekonto.

Vad gäller arbetstagaren

Arbetstagare behöver inte uppvisa sjukintyg (läkarintyg) från läkare eller tandläkare för sjuklöneperioden, dag 1–14, för att få sjuklön från arbetsgivaren. Arbetstagaren ansöker i efterhand om ersättning för det karensavdrag som arbetsgivaren har gjort på utgående lön. Ansökan gör arbetstagaren hos Försäkringskassan.

Viktiga tidpunkter

Regler om undantag tillämpas från olika tidpunkter. Läs mer om slopade undantag för grupper vid korttidspermittering.

Undantag förPeriod
Karensavdrag11 mars 2020 och tillsvidare
Sjuklön1 april 2020–31 maj 2020 i första hand
Sjukintyg (läkarintyg)13 mars 2020 och tillsvidare

Har du fler frågor eller funderingar?

Vi finns här att hjälpa dig. Kontakta oss redan idag!