ArabicEnglishSwedish

Föräldrar är experter på sina barns mående

Margareta Lunde Martinson

Personer med flerfunktionsnedsättning riskerar onödigt lidande när anhörigas kunskaper inte tas tillvara i tillräcklig utsträckning. Det menar Margareta Lunde Martinson, sjuksköterska och expert på smärtlindring för personer med bristande kommunikationsmöjligheter. Smärta och sjukdomar upptäcks inte Det är allt för vanligt…