Var femte personlig assistent är en nära anhörig

anhörig
Barn med assistansersättning har nästan alltid någon av sina föräldrar som assistent. Föräldrarna står då för drygt hälften av all utförd assistans. Vuxna har, till skillnad från barn, en mindre andel assistans från nära anhöriga, som då även kan vara…

Crip Camp – En virtuell studiecirkel

crip camp
Crip Camp: The Official Virtual Experience För en månad sedan startade Crip Camp: The Official Virtual Experience. Crip Camp inbjuder alla gräsrotsaktivister och advokater att gå med i sommar för en virtuell upplevelse med spännande talare i nätverket för funktionshinder. Alla är…

Bengt Elmén gör satir med personlig assistans

Bengt Elmén
När Bengt Elméns bilder visades på Kulturhuset stadsteatern i Stockholm för två år sedan, kallades det ”Sveriges första utställning av konst gjord med personlig assistans”. – När man målar med hjälp av personlig assistans så är det rätt mycket som…

Natur och djur bra för barn med autism

Kristina Bysrtröm autism
Kontakt med natur och djur kan skapa goda förutsättningar för psykologisk utveckling hos barn och ungdomar med autism, skriver psykolog och forskarstuderade Kristina Byström, Habiliteringen Skövde på Sveriges Lantbruksuniversitet. Kristina Byström har i ett licentiatarbete vid SLU Alnarp undersökt samspelet…

tidvis

ArabicEnglishSwedish