Natur och djur bra för barn med autism

Kristina Bysrtröm autism
Kontakt med natur och djur kan skapa goda förutsättningar för psykologisk utveckling hos barn och ungdomar med autism, skriver psykolog och forskarstuderade Kristina Byström, Habiliteringen Skövde på Sveriges Lantbruksuniversitet. Kristina Byström har i ett licentiatarbete vid SLU Alnarp undersökt samspelet…
ArabicEnglishSwedish