New Life avslutar rekryteringen från EU/EES-länder och utanför EU/EES-länder

Female hand touching screen while looking for a job during worldwide crisis of coronavirus pandemic

Ledningen i New Life Assistans AB har haft möte den 22 februari 2021 och diskuterat rekrytering utomlands. Det talas nu mycket i olika medier om ”brukarimport” och skenanställningar. Detta beslut är också för att vi vill bidra till att minska arbetslösheten i Sverige och bidra till ett bättre samhälle för alla.

Ledningen i New Life Assistans AB anser att det är extremt viktigt att man vidtar åtgärder för att stoppa fusk och andra oegentligheter, så att människor inte utnyttjas och att skattemedel utbetalas felaktigt.

Vi vill bestämt ta ställning i den här frågan och vi vill att våra brukare ska kunna känna sig trygg med sin assistans. Det är en stor fördel att bo i Sverige som har den här förmånen och hjälpen till de personer som lever med en funktionsnedsättning och familjer som behöver avlastning. Det ska vi värna om och vara rädd om.

Den som värnar om personlig assistans, motverkar fusk, det gör vi inom New Life Assistans AB. Nu har vi tagit ett beslut att sätta stopp för nyanställningar för personer från och utanför EES-området för att försäkra oss om att vi inte skulle kunna utnyttjas.

Därför har New Life Assistans AB nolltolerans mot fusk och jobbar med tydliga rutiner för hur man ska agera vid kännedom om att assistansen inte utförs eller redovisas inkorrekt. Anmälan görs så snabbt som möjligt till Försäkringskassan och i vissa fall även till polisen.

New Life Assistans AB har nu bestämt att inte göra nyanställningar vare sig från eller utanför EES-området just för att undvika risken att enskilda medarbetare eller kunder hamnade i kläm.
New Life Assistans AB arbetar också på många andra sätt för att motverka fusk och felaktigt utnyttjande av assistans.

Det är i slutänden personer med funktionsnedsättningar som drabbas av fusket.

Ledning / New Life Assistans AB

Missa inte våra aktiviteter och nyheter! Följ oss på våra sociala kanaler

ArabicEnglishSwedish