Vanliga frågor om vaccinering till dig som jobbar inom vård- och omsorg

Woman doctor gives a vaccine to patients
Genom att vaccinera dig skyddar du dig själv och andra!

Varför är det så viktigt att du som vård- och omsorgspersonal vaccinerar dig?

  1. Som vård- och omsorgspersonal kan du i ditt arbete exponeras för covid-19.
  2. Genom att du vaccinerar dig kan du hjälpa till att skydda både din familj och dem som du vårdar.
  3. Att du håller dig frisk är viktigt för din egen hälsa, för dina vänner och familj och för dem du vårdar och
    arbetar med.

Genom att vaccinera dig skyddar du dig själv och andra!

Mer information om vaccination för covid-19 kan du hittar du på Vårdgivarguiden.se sök efter ”Frågor och svar om vaccination mot covid-19 för medarbetare i kommunal vård och omsorg”.

Vanliga frågor om vaccinering till dig som jobbar inom vård- och omsorg

Varför ska jag vaccinera mig mot COVID-19?

Covid-19 kan orsaka allvarlig sjukdom. Det fi nns inget sätt att veta hur svårt just du kommer att drabbas. Om du blir sjuk kan du också sprida sjukdomen vidare till andra, till exempel familj, vänner, kollegor eller de du vårdar. Tidig tillgång till vaccin är viktigt för att värna om hälsan och säkerheten för dig som personal inom vård och omsorg. Vaccinet mot covid-19 har visat sig vara effektivt mot att få covid-19 och det har också visat sig skydda mot allvarlig sjukdom om du skulle få covid-19 ändå.

Kan vaccinet ge mig covid-19?

Nej, vaccinet orsakar inte covid-19. Vaccinet innehåller inte det virus som orsakar sjukdomen. Vaccinet hjälper din kropp att skapa ett skydd mot sjukdomen. Det tar några veckor innan ditt immunförsvar har bildat ett skydd (antikroppar) mot covid-19. Om du skulle insjukna i covid-19 direkt efter att du vaccinerat dig beror
det inte på vaccinet utan att du kan ha blivit smittad precis innan eller precis efter
du tagit ditt vaccin.

Kommer sprutan att göra ont eller göra mig sjuk?

Vissa personer kan bli lite ömma i armen där man fått sprutan, känna muskelvärk, trötthet eller få lite feber. Dessa reaktioner är ett tecken på att kroppen reagerar och arbetar med att skapa ett skydd mot viruset som orsakar covid-19. För de allra fl esta går dessa symtom över på några dagar.

Ska jag vaccinera mig även om jag redan haft covid-19?

Ja, du bör vaccinera dig då du kan bli smittad av covid-19 mer än en gång. Även om du får ett naturligt skydd mot sjukdomen efter att ha haft covid-19 vet vi i dagsläget inte hur länge man har detta skydd. Vaccination är ett bra och säkert skydd mot covid-19.

Behöver jag fortfarande använda skyddsutrustning (munskydd och visir) efter att jag vaccinerat mig?

Ja. Vi lär oss mer och mer om viruset och om sjukdomen och hur det sprids. I dagsläget är det viktigt att vi fortsätter att använda de redskap vi har för att skydda andra och undvika smittspridning så som att använda munskydd och visir, hålla avstånd och vara noggrann med handhygien och basala hygienrutiner.

Produktinformation om vaccinet

Du hittar aktuell information om det vaccin du får i digital form på Läkemedelsverkets webbplats. Du kan skriva ut informationen eller läsa direkt på webbplatsen.

Mer information och kontaktuppgifter

Information om vad som gäller för dig, där du bor:

1177 Vårdguiden – 1177.se

Rekommendationer för vaccination och för att hindra smittspridning:

Folkhälsomyndigheten – folkhalsomyndigheten.se

Vaccin mot covid-19:

Läkemedelsverket – lakemedelsverket.se/coronavaccin

Läkemedelsupplysningen

tel 0771-46 70 10

Svar på allmänna frågor om covid-19 för invånare:

krisinformation.se
113 13 – det nationella informationsnumret

Till dig som vaccinerar dig mot covid-19 (på Arabiska)

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Missa inte våra aktiviteter och nyheter! Följ oss på våra sociala kanaler

ArabicEnglishSwedish