Till dig som vaccinerar dig mot covid-19

Vaccine
Covid-19 vaccin

Du som erbjuds vaccination mot covid-19 har kanske frågor inför ditt beslut. Den här informationen kan vara ett stöd för dig före, under och efter vaccinationen. Sjukdomen covid-19 orsakas av ett virus. De flesta som får sjukdomen covid-19 blir lindrigt sjuka, men en del blir allvarligt sjuka. I värsta fall kan man avlida i sjukdomen.

Vaccinationen skyddar dig och andra

Vaccinationen mot covid-19 kan skydda dig från att få sjukdomen, vilket även minskar risken för att du smittar andra. På sikt kan smittspridningen bromsas.

Vem erbjuds vaccination?

I nuläget erbjuds vaccination mot covid-19 till personer som är 18 år och äldre, enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. De som löper störst risk att bli allvarligt sjuka erbjuds vaccinet först.

Individuell bedömning kan behövas

Till en början erbjuds inte vaccination till personer som är 17 år eller yngre, gravida eller ammar. Läget kan dock ändras allt eftersom kunskapen ökar. Beroende på vaccinet och den enskilda individens grundproblematik, kan vaccination i särskilda fall diskuteras med behandlande läkare.

Risken att bli allvarligt sjuk ökar med åldern

Risken att du ska bli allvarligt sjuk i covid-19 ökar ju äldre du är, framför allt om du är 70 år eller äldre. Dessutom löper personer med vissa sjukdomar en högre risk än andra att drabbas av allvarlig covid-19, oavsett ålder.

Skapar ett skydd mot allvarlig sjukdom

Efter vaccinationen bygger kroppens immunförsvar upp ett skydd mot covid-19. Det är dock inte säkert att alla som vaccineras får ett heltäckande skydd. Detta gäller för alla vacciner, inte bara de mot covid-19. Men du löper ändå mindre risk att bli allvarligt sjuk.

Det tar en vecka efter sista dosen innan skyddet har byggts upp

Beroende på vilket vaccin som används behövs olika antal doser för ett bra skydd. I nuläget behövs två doser. Det tar ungefär en vecka efter sista dosen innan kroppen har byggt upp ett fullgott skydd.

För dig som stödjer en anhörig i beslutet om vaccination

Du som stödjer en nära anhörig i beslutet om vaccination kan behöva prata med en läkare eller sjuksköterska om ni har frågor. Det gäller särskilt om din anhörig har en benägenhet att lätt blöda, har bakomliggande sjukdomar eller tar mediciner som påverkar immunförsvaret.

Mer om sjukdomen covid-19

Symtomen vid covid-19 varierar. Oftast liknar de en kraftigare förkylning eller influensainfektion. Feber och hosta är de vanligaste symtomen, men ett eller flera av följande symtom kan också förekomma: andningsbesvär, snuva, nästäppa, halsont, huvudvärk, illamående, lös avföring, utslag, förlust av eller nedsatt smak, värk i muskler och leder.

Det nationella vaccinationsregistret

Alla vaccinationer mot covid-19 ska registreras i det nationella vaccinationsregistret. Den information som ska registreras är personnummer eller samordningsnummer, datum för vaccination, vilket vaccin som använts, satsnummer, vårdgivare som ansvarat för vaccinationen, dosnummer för vaccin mot covid-19. Detta görs för att kunna följa upp vaccinationerna. Uppgifterna skyddas av absolut sekretess och går inte att nå via patientjournalen. Du har rätt att begära ut uppgifterna enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).

Produktinformation om vaccinet

Du hittar aktuell information om det vaccin du får i digital form på Läkemedelsverkets webbplats. Du kan skriva ut informationen eller läsa direkt på webbplatsen.

Mer information och kontaktuppgifter

Information om vad som gäller för dig, där du bor:

1177 Vårdguiden – 1177.se

Rekommendationer för vaccination och för att hindra smittspridning:

Folkhälsomyndigheten – folkhalsomyndigheten.se

Vaccin mot covid-19:

Läkemedelsverket – lakemedelsverket.se/coronavaccin

Läkemedelsupplysningen

tel 0771-46 70 10

Svar på allmänna frågor om covid-19 för invånare:

krisinformation.se
113 13 – det nationella informationsnumret

Till dig som vaccinerar dig mot covid-19 (på Arabiska)

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Missa inte våra aktiviteter och nyheter! Följ oss på våra sociala kanaler

ArabicEnglishSwedish