Appen HIPR förenklar medicineringen till personer med ADHD

Young African woman texting on her mobile
Tack vare den nya appen, som använts i Gävleborg i flera år, har skolnärvaron för elever med adhd förbättrats. Och många föräldrar har sluppit ta ledigt från jobbet.

Medicinuppföljning i hemmet

2015 startade BUP i Region Gävleborg projektet ”Medicinuppföljning i hemmet” för patienter som skulle starta behandling med ADHD-läkemedel. Patienterna fick låna blodtrycksmätare för att sköta registrering av mätvärden hemma. Eftersom sms eller mail inte får använda i kommunikationen med patienter upplevdes sättet som omodernt och de unga patienterna ifrågasatte metoden.

Idén till ett modernt uppföljningssystem föddes när en 16-årig patient vid ett möte uttryckte att
det borde finns en app att registrera data i. Regionkontakt med Medilevel AB för att utveckla ett system som både kunde uppfylla patienternas och vårdens behov och krav på säkerhet
och sekretess. Hösten 2017 togs systemet HIPR i drift på fyra BUP mottagningar inom Region Gävleborg. Under våren 2018 lades mottagningar inom vuxenpsykiatrin till. Sedan 2019 används HIPR i hela Region Gävleborg. Resultat visar att patienter och föräldrar är mer delaktiga i medicininsättningen och att följsamheten har ökat och biverkningarna av medicinen minskar.

Patienterna som använder appen ökar närvaron i skolan och föräldrarna toffel ta ledigt från jobbet. Med färre besök hos sjuksköterska vid insättning av medicin avlastas en redan ansträngd vårdkö.

Guldpillret

HIPR belönats nu med ett mycket fint pris. Den här gången är det Guldpillret, som är instiftat av Läkemedelsföreningen i samarbete med Dagens Medicin och Apoteksmarknaden, som har tilldelats Medilevel och Region Gävleborg.

Årets pristagare har utvecklat ett smart digitalt uppföljningsstöd som skapar vinster för patienter, deras familjer, sjukvården och samhället. Följsamhet och uppföljning av läkemedelsbehandling av unga patienter med ADHD har förbättrats. Tekniken har en framtida potential i kraft av sin skalbarhet till andra diagnoser och patientgrupper.

Juryns motivering

Juryn betonar vikten av att kunskapsdatabaser och digitala verktyg som används i vården bygger på information som är öppen och att algoritmerna är tillgängliga för granskning.

Läs mer om appen HIPR här.

Missa inte våra aktiviteter och nyheter! Följ oss på våra sociala kanaler


tidvis

ArabicEnglishSwedish