Strategier och utbildning som hjälper dig att hantera arbetsrelaterad stress

A stressful woman

Stress

Stress är en naturlig reaktion i kroppen, som är bra när du behöver göra något snabbt eller har bråttom. Men om kroppen inte hinner återhämta sig efter att ha stressat eller om du är stressad fast du inte har bråttom, kan stressen bli ett problem. Stress är den känsla som uppstår när du känner att du har för mycket att göra och för lite tid att göra det på, eller när du har för höga krav och förväntningar på dig.

Att arbeta som personlig assistent liknar inte en normal arbetsplats. Arbetet sker oftast i kundernas hem där även kundernas familj i vissa fall bor. Det kan vara svårt att hantera vissa situationer själv och ingen vill ju inkräkta på en annan människas privatliv. Som personlig assistent krävs det att man ständig har eftertanke att respektera integritet och gränser. Man måste kunna reflektera över sig själv och sina handlingar. Det ställer även stora krav på att vara flexibel som personlig assistent då det är viktigt att kunna anpassa sig till de situationer som uppstår att vara ”här och nu”. Att jobba som personlig assistent kan orsaka stressiga situationer i arbetsmiljö.

Arbetsmiljö (2015:4) – Introduktionskurs

Vi erbjuder en grundutbildning, Arbetsmiljö (2015:4) som berör det senaste regelverket kring arbetsgivaransvar, psykosocial arbetsmiljö och förebyggande av stress och arbetsskador.

Kursen ämnar leverera metoder för att arbeta systematiskt med arbetsmiljöfrågorna på den egna arbetsplatsen. Kursen i arbetsmiljö passar alla medarbetare inkluderat baspersonal inom vård och omsorg inklusive arbetsmiljöombud, personalansvarig, chef och skyddsombud. Då den senaste lagstiftningen förändrar villkor och krav för arbetsgivare är kursen även relevant för personer i ledande ställning, exempelvis styrelse eller företagsägare.

Daniel Brodecki – Personalvetare och coach

Andra verktyg för att hantera stress

Fysiskt aktivitet

När du upplever en utmaning eller känner dig stressad utsöndras hormoner som gör dig aktiverad och alert ‒ du blir redo att agera snabbt. Forskning visar att kroppen blir bättre på att hantera stresshormoner vid fysisk aktivitet i form av konditionsträning. Din förmåga till återhämtning blir samtidigt mer effektiv och utmanande situationer blir inte lika ansträngande.

Forskning visar att träning motverkar stress både under tiden du är aktiv men också över lång tid. Därför kan fysisk aktivitet motverka stress samtidigt som det förebygger stressens negativa effekter.

 • Fler goda effekter av fysisk aktivitet är att
 • förmågan till koncentration ökar
 • minnet stärks
 • kreativiteten förbättras
 • immunförsvaret stärks
 • ångest dämpas.
Closeup of female sport fitness runner getting ready for jogging

Sömn och återhämtning

Sömn behövs för att din kropp och din hjärna ska få återhämta sig och bearbeta intryck. När du sover på natten klarar du lättare av stress och påfrestningar under dagen. Sömn kan också minska risken för sjukdomar, skriver 1177.

De allra flesta har någon gång upplevt en sömnlös natt på grund av stress eller oro. Det är jobbigt att inte kunna sova några nätter, men det är inte farligt. När det händer kan kroppen ta igen sömnbristen kommande natt. Om sömnsvårigheterna håller i sig är det viktigt att fundera över orsakerna så snart som möjligt. Det kan bli svårare att komma tillrätta med sömnbesvären ju längre tiden går.

När du inte får en bra sömn fungerar du sämre än vanligt på flera sätt. Då är det litet svårare att orka med arbete och vardagliga påfrestningar. Immunförsvaret försämras också av sömnbrist vilket gör att du lättare blir sjuk. För lite sömn påverkar även hjärnans centrum för mättnad och hunger så att du kan känna dig hungrigare. Sömnbrist påverkar också blodsockerbalansen och kan göra dig extra sugen på sötsaker.

I texten Sömnsvårigheter får du tips på vad du kan göra för att minska sömnbesvären.

A woman sleeping with a sleeping mask

Medveten närvaro

Är du en av dem som ofta är steget före i tankarna eller har svårt att vara närvarade i nuet? Kanske har stressen kopplat ett grepp om din vardag och du känner att du behöver hjälp att hitta tillbaka till dig själv? Då kan mindfulness vara något för dig.

Medveten närvaro innebär enligt en definition att avsiktligt vara medveten om det som händer i nuet. Därutöver försöker man att inte värdera och döma det man upplever i nuet, utan bara observera och beskriva sin upplevelse.

Träning i medveten närvaro tränar koncentration och uppmärksamhet och tanken är att det ger oss större möjlighet att påverka det enda som vi faktiskt kan påverka -nuet. Medveten närvaro skiljer sig från att automatiskt reagera på det som händer oss och styras av tankar och känslor, benämnt som att gå på “autopilot”.

Träning i medveten närvaro används ofta i psykoterapi för personer som lider av t.ex. stress, ångest och nedstämdhet. När man är stressad och har ångest tänker man ofta på det som kommer hända i framtiden, man oroar sig för det som inte ännu har hänt istället för att vara i nuet.

Med mindfulnessträning blir du mer medveten om ditt beteende och hur du reagerar och agerar i olika situationer. Träningen hjälper dig att komma ifrån ditt automatiska beteende – vi brukar tala om att “stiga ur autopiloten och göra klokare val”.

Mindfulnessträning gör att du:

 • Blir lugnare
 • Blir vänligare med dig själv och andra
 • Blir mer fokuserad
 • Blir gladare
 • Hittar sätt för återhämtning
 • Kan välja din reaktion i allt fler situationer
 • Lyssnar bättre på din kropp
 • Kan hantera känslor bättre
 • Minskar konflikter hemma och på jobbet
 • Tar hand om dig själv bättre
 • Sover bättre
Mindful woman in forest

Missa inte våra aktiviteter och nyheter! Följ oss på våra sociala kanaler