Coronaviruset – det här gäller

försäkringskassan

Försäkringskassans hemsida hittar du aktuell information om ersättningar och vad som gäller med anledning av coronaviruset. Har du frågor om till exempel smittbärarpenning, läkarintyg, karens och vab hittar du många svar här.

Inga beslut tagna om ersättning till riskgrupper

Regeringen har tagit fram ett förslag för hur ersättningen till riskgrupper ska utformas. Det gäller den som inte kan jobba hemifrån eller vars arbetsplats inte kan anpassas för att minska smittrisken där. Enligt förslaget ska den som ingår i en riskgrupp för covid-19 och som måste avstå från att arbeta för att undvika smitta, kunna söka tillfällig ersättning i max 90 dagar under perioden 1 juli – 30 september. Regeringen föreslår ett schablonbelopp på som mest 804 kr före skatt per dag.

Det går inte att ansöka om ersättningen nu. Det beror på att det än så länge bara är ett förslag och att regeringen inte tagit det formella beslutet än.

Vi kommer uppdatera informationen här så fort vi vet mer.

Tillfällig ersättning för föräldrar till barn som varit allvarligt sjuka

Regeringen har föreslagit att föräldrar till barn som nyligen har varit allvarligt sjuka och som behöver skyddas så de inte insjuknar i covid-19, kan få en tillfällig ersättning om de behöver avstå från arbete. En läkare måste bedöma att barnet behöver skyddas från smitta av det virus som orsakar sjukdomen covid-19.

För att ha rätt till den tillfälliga ersättningen behöver du avstå från att arbeta och ditt barn ska ha varit allvarligt sjuk under 2020.

Ett barn bedöms vara allvarligt sjuk när

  • Det finns en påtaglig fara för barnets liv, eller
  • om barnet efter och i direkt anslutning till ett livshotande tillstånd, får behandling mot sin sjukdom och det finns fara för barnets liv utan denna behandling.

Försäkringskassan tittar nu på hur förslaget ska genomföras när det finns ett beslut. Vi kommer då att uppdatera informationen på vår webbplats.

Vad händer om du är smittbärare, sjuk, om du är drabbas av arbetsskada eller blir uppsagd eller arbetssökande?

Här hittar du svar på alla dina frågor:

Har du frågor till oss? Behöver du hjälp med juridisk rådgivning?

Våra rådgivare är behjälpliga vid en omprövning för att se till att du får de assistanstimmar som du behöver för att leva ett självständigt liv.

Missa inte våra aktiviteter och nyheter! Följ oss på våra sociala kanaler

Leave a Reply

tidvis

ArabicEnglishSwedish