ArabicEnglishSwedish

Ta inte rätten till ett självständigt liv ifrån oss

I flera av Europas stater tvingas fortfarande många personer med intellektuell funktionsnedsättning att leva inlåsta på institutioner. Det är lätt att tro att det inte förekommer i välfärdsländer som Sverige, Norge och Finland. Men det förekommer, funktionshinderfrågorna är fortfarande något av en vit fläck på kartan över mänskliga rättigheter i Europa, skriver debattörerna. Bild: Foto: Privat på Götebors Posten

I dag hotas assistansen för oss med intellektuell funktionsnedsättning många sätt. Dagersättningen har inte höjts på sju år och små barn nekas assistans då Försäkringskassan hänvisar till föräldraansvar, vilket leder till att barnen hamnar på institution. Vi accepterar inte att bli utsorterade och behandlade som mindre värda, skriver bland andra Magnus Andél, ordförande i Riksföreningen JAG i Sverige i en debattartikel på Göteborgs Posten.

I flera av Europas stater tvingas fortfarande många personer med intellektuell funktionsnedsättning att leva inlåsta på institutioner. Det är lätt att tro att det inte förekommer i välfärdsländer som Sverige, Norge och Finland. Men det förekommer, funktionshinderfrågorna är fortfarande något av en vit fläck på kartan över mänskliga rättigheter i Europa.

Många tror att vi med intellektuell funktionsnedsättning inte kan eller vill bestämma själva över våra liv. Den som inte tydligt kan uttrycka sin vilja till vem som helst anses inte ha någon. Vår individualitet, våra behov och vår egen vilja avfärdas av samhället. Det är vad vi kallar IQ-diskriminering. Vårt gemensamma arbete för lika rättigheter på det området är långt ifrån klart.

Omöjligt organisera trygg assistans

Sverige har en rättighetslagstiftning, LSS, och många JAG-medlemmar lever med personlig assistans. Men assistansen är hotad på flera sätt. Schablonbeloppet som styr den statliga assistansersättningen har inte justerats på sju år och följer inte löneutvecklingen. Snart blir det omöjligt att organisera en trygg assistans och betala marknadsmässig lön till våra kvalificerade assistenter.

Läs hela artikeln på Göteborgs Postens hemsida.