Regeringens nytt beslut om personlig assistans

Den 5 mars 2020 fattade regeringen beslut om att det ska bli lättare för funktionshindrade att få rätt till personlig assistans för sondmatning och andningshjälp.

– Det gäller andning och sondmatning, det gäller det som diskuterades i valrörelsen väldigt intensivt och äntligen är vi nu där, säger Bengt Eliasson, liberalernas talesperson för funktionsfrågor, till Sveriges radio.

Bengt Eliasson (L) kommenterar de förslag på ändringar
Bengt Eliasson (L) kommenterar de förslag på ändringar i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) som presenterades vid en pressträff i riksdagens presscenter. Foto: Naina Helen Jåma/TT

Ändringarna i Lagen om om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, kommer att göra det möjligt för funktionshindrade att få rätt till personlig assistens för sondmatning och andningshjälp. Ny lag ska träda ikraft den 1 juli i år.

Fler blir kvalificerade för att få personlig assistans

Under 2010-talet har det blivit allt svårare för funktionshindrade att få personlig assistans på grund av en rad besparingskrav på Försäkringskassan.

För drygt ett år sedan kommenterade Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige, lagrådsremissen med orden att ”lagändringen är ett viktigt steg mot återställandet av LSS”.

”Det är ju egentligen alldeles självklart att andning och sondmatning tillhör en människas grundläggande behov. Nu har förnuftet segrat och det är bra. Vi hoppas nu att Försäkringskassan lystrar till lagändringen,” kommenterade hon i ett pressmeddelande.

Med den här ändringen kommer att vara fler kvalificerat för att få personlig assistans som kommer att vara en stor efterlängtad hjälp för många familjer.

ArabicEnglishSwedish