ArabicEnglishSwedish

Integrationspakten

Dra ditt strå till Stockholm och bidra till en mer inkluderande arbetsmarknad och stad!

Integrationspakten

I takt med att Stockholm växer, växer även jobbmöjligheterna och efterfrågan på arbetskraft. Men arbetsmarknaden fungerar inte lika bra för alla. Olika grupper av stockholmare har olika förutsättningar och idag går flera tusen människor arbetslösa trots en önskan om att arbeta.

Viljan att förändra detta finns överallt i Stockholm men fler kan göra mer, inte minst i samverkan med andra. Därför har Stockholms stad under 2019 tagit initiativ till Integrationspakten – ett medlemsnätverk där arbetsgivare från privat näringsliv, civilsamhälle och offentliga organisationer tillsammans kan hitta lösningar som gynnar integration och jobbskapande.

Integrationspakten
Bidra till en mer inkluderande arbetsmarknad och stad!

Mission

Integrationspakten har tre mål:

  • möta arbetsgivares behov av kompetens
  • korta vägen till språk och arbete
  • stärka integrationen i Stockholm.
Som medlem i Integrationspakten har vi bestämt oss för att bidra till en mer inkluderande arbetsmarknad och stad. Vi vill arbeta åt det faktum att tusentals människor står utan jobb trots att mängder med arbetstillfällen förblir obemannade. Vi vill samarbeta för att människor ska få arbeta. Gör det du också!

Intervju på Integrationspaktens fjärde digitala medlemsträff

VD:n Bashar Yousif fick äran att berätta om sitt företagande och lyfta fram vårt arbete på Integrationspaktens fjärde digitala medlemsträff: Det funkar! Möjligheter och utmaningar för funktionsnedsatta på arbetsmarknaden.

Förutom New Life Assistans och Marketplace STHLM driver Bashar Yousif B Groupo företagskoncern inklusive 10 företag som på olika sätt bidrar till ett mer inkluderande samhälle i Sverige. Alla har rätt att leva sitt liv utan begränsningar oavsett sitt kön, ålder och funktionsförmågan.

Våra samarbetspartners

Har du frågor eller funderingar?

Ring eller besök oss redan idag!