Agenda 2030

Vi stöder målen för FN: s Agenda 2030 och arbetar kontinuerligt på mål som är de mest relevanta för oss – de där vi kan bidra och göra den största skillnaden.
17 globala målen för hållbar utveckling

Agenda 2030

2015 undertecknade stats- och regeringschefer från FN:s 193 medlemsländer de 17 globala målen för hållbar utveckling, kallad Agenda 2030. För att dessa globala mål ska bli verklighet 2030 måste alla delar av samhället – regeringar, organisationer, näringslivet, den offentliga sektorn och privatpersoner – engagera sig och bidra.

Vår Mission

New Life stöder målen i Agenda 2030 och har analyserat vilka mål som är de mest relevanta för oss – de där vi kan bidra och göra den största skillnaden. Tre av målen kan tydligt kopplas till oss och det är därför inom dessa områden New Life bidrar mest.
Förutom dessa mål arbetar vi aktivt med olika projekt – både i vår egen verksamhet och tillsammans med våra leverantörer och distributörer – för att främja ytterligare mål.

Dessa är mål där vi har stora möjligheter för stora effekter genom direkta länkar till vårt arbete.

3: God hälsa och välbefinnande

God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Människors hälsa påverkas av ekonomiska, ekologiska och sociala faktorer och mål 3 inkluderar alla dimensioner och människor i alla åldrar.

Hos oss på New Life AB arbetar vi mot god hälsa och välbefinnande och för att skapa förutsättningar för människors grundläggande rättigheter till välbefinnande med särskilt fokus på människor som lever med funktionshinder. 

4: God utbildning

Utbildningssystem världen över måste möta människors behov under hela livet – från förskola, grundskola, gymnasium och högre utbildning, samt alla människors lika möjlighet till livslångt lärande som gynnar deltagande i arbets- och samhällsliv. Utbildning är nyckeln till välstånd och öppnar en värld av möjligheter som gör det möjligt för var och en av oss att bidra till ett hållbart samhälle.

På New Life erbjuder vi relevanta färdigheter och yrkeskunnande inom personlig assistans för att säkerställa ekonomisk trygghet och anständigt arbete för våra medarbetare.

5: Jämställdhet

Jämställdhet mellan kvinnor och män är en förutsättning för en hållbar och fredlig utveckling. Jämställdhet handlar om en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser. Alla former av våld, diskriminering och skadliga sedvänjor mot kvinnor och flickor drabbar såväl individen som hela samhället. Det har bevisats om och om igen att politisk, ekonomisk och social jämlikhet mellan kvinnor och män bidrar till alla dimensioner av hållbar utveckling.

Att leva ett liv fritt från våld och diskriminering är en grundläggande mänsklig rättighet och helt avgörande för att människor och samhällen ska utveckla sin fulla potential.

Våra samarbetspartners

Har du frågor eller funderingar?

Ring eller besök oss redan idag!