Staten fortsätter stå för sjuklönen

Nu förlängs stödet fram till slutet av juli Arbetsgivarna betalar inte personalens sjuklön under april och maj till följd av coronaepidemin. Nu förlängs stödet fram till slutet av juli till en kostnad av nio miljarder kronor. Sjuklöneansvaret ligger i vanliga…

Regler för karensavdrag, sjuklönekostnader och sjukintyg

karens läkerintyg sjukanmälan

Från den 7 april 2020 gäller tillfälliga undantag vid extraordinära händelser i fredstid. Till exempel om karensavdrag, sjuklönekostnader och sjukintyg (läkarintyg). Vad gäller arbetsgivaren Arbetsgivare gör karensavdrag och betalar ut sjuklön enligt gällande kollektivavtal. Via arbetsgivardeklarationen till Skatteverket redovisar arbetsgivaren utbetald sjuklön. Ersättning för sjuklönekostnaderna regleras i efterhand via arbetsgivarens skattekonto.…