LSS – Grundkurs

lss

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade är en rättighetslag som ställer stora krav på en rättssäker handläggning. Inspektionen för vård och omsorg har tillsyn över lagens tillämpning och Socialstyrelsen ger ut föreskrifter och allmänna råd. Den som inte…

Webbinarieserie om covid-19 och vardagen för personer med LSS

webbinar

Hejaolikas webbinarieserie om covid-19 och vardagen för personer med LSS-insatser Hejaolika.se släpper nu inspelningarna från maj månads webbinarieserie om covid-19 och vardagen för personer med LSS-insatser. Här kan du ta del av experternas svar om personlig assistans, boende, ekonomi, sysselsättning…