New Life är medlem i FN:s Global Compact

global compact

New Life tar hållbarheten till nästa nivån och är numera stolt medlem av UN Global Compact. Syftet med samarbetet är att skapa internationella principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption riktade till företag. Vi har validerat att vi följer tillämplig lokal lagstiftning…