Försäkringskassan kräver identitetshandlingar

försäkringskassan

Anställda personliga assistenter som inte har ett svenskt personnummer måste redovisa identitetshandlingar. Det är innebörden av ett nytt rättsligt ställningstagande från Försäkringskassan. Personlig assistenter behöver ha en fastställd identitet för att Försäkringskassan ska betala ut assistansersättning för den tid som assistenten…

Coronaviruset – det här gäller

försäkringskassan coronaviruset

På Försäkringskassans hemsida hittar du aktuell information om ersättningar och vad som gäller med anledning av coronaviruset. Har du frågor om till exempel smittbärarpenning, läkarintyg, karens och vab hittar du många svar här. Inga beslut tagna om ersättning till riskgrupper…

E-tjänster på Mina sidor ersätter blanketter

försäkringskassan

E-tjänster på Försäkringskassans Mina sidor ersätter blanketter Försäkringskassan har tidigare haft tre e-blanketter för assistansersättning på Mina sidor: Ansökan om assistansersättning Begäran om betalningsmottagare och anordnare för assistansersättning Räkning för utförd assistans. För att göra dem mer tillgängliga och för…

Regler för karensavdrag, sjuklönekostnader och sjukintyg

karens läkerintyg sjukanmälan

Från den 7 april 2020 gäller tillfälliga undantag vid extraordinära händelser i fredstid. Till exempel om karensavdrag, sjuklönekostnader och sjukintyg (läkarintyg). Vad gäller arbetsgivaren Arbetsgivare gör karensavdrag och betalar ut sjuklön enligt gällande kollektivavtal. Via arbetsgivardeklarationen till Skatteverket redovisar arbetsgivaren utbetald sjuklön. Ersättning för sjuklönekostnaderna regleras i efterhand via arbetsgivarens skattekonto.…