New Life tipsar om bloggar om funktionsnedsättning

blogg funktionsnedsättning

Att läsa om andra som delar våra upplevelser kan vara ett värdefullt stöd. Idag blir det flera bloggar inom olika områden av funktionsnedsättningar. Här listar vi bloggar som vi gillar! Det Outsagda: En blogg om Funktionsnedsättningar En funktionsnedsättning innebär en…

Föräldrar är experter på sina barns mående

Margareta Lunde Martinson

Personer med flerfunktionsnedsättning riskerar onödigt lidande när anhörigas kunskaper inte tas tillvara i tillräcklig utsträckning. Det menar Margareta Lunde Martinson, sjuksköterska och expert på smärtlindring för personer med bristande kommunikationsmöjligheter. Smärta och sjukdomar upptäcks inte Det är allt för vanligt…