Ta inte rätten till ett självständigt liv ifrån oss

I flera av Europas stater tvingas fortfarande många personer med intellektuell funktionsnedsättning att leva inlåsta på institutioner.

I dag hotas assistansen för oss med intellektuell funktionsnedsättning många sätt. Dagersättningen har inte höjts på sju år och små barn nekas assistans då Försäkringskassan hänvisar till föräldraansvar, vilket leder till att barnen hamnar på institution. Vi accepterar inte att…

Coronakrisen tydliggör vikten av LSS-assistans

Roko Kursar (L), kommunalråd i Malmö för funktionsstöd och LSS

Ökad förståelse för människor som dagligen är isolerade och begränsade i sin livsföring kan frambringa ett mer solidariskt och inkluderande samhälle, skriver kommunalrådet Roko Kursar (L) i Kvällsposten. I kristider prövas ett samhälle Utbrottet av coronaviruset och sjukdomen covid-19 har…