Personlig assistans

Syftet med personlig assistans är att du som har en omfattande funktionsnedsättning ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt med hjälp av personliga assistenter som är med dig under delar av dagen eller hela dygnet. 

Bli kund hos oss

Bra assistenter ger ett bättre liv. Vi matchar dig med erfarna assistenter och stödjer dig i hela processen. 

Jobba hos oss på New Life

Välkommen att söka bland våra jobb inom personlig assistans och kundservice, personaladministration eller liknande arbete!

New Life Academy

Våra medarbetare är de viktigaste vi har
därför satsar vi på ett brett urval av utbildningar för våra anställda.

Juridisk rådgivning

Vi erbjuder stöd för att se till att du får de assistanstimmar som du behöver för att leva ett självständigt liv.

Tidvis

Tidvis är vårt webbaserat verksamhetssystem som tillhandahåller personlig assistans. Logga in nedan. 

Vanliga frågor

Vi är här för att hjälpa dig med alla dina frågor och svara inom 24 timmar. Dessutom kan du hitta de flesta svar på dina frågor direkt på den här sidan.

Funktionsnedsättning är en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Funktionshinder är den begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen.

Syftet med personlig assistans är att du som har en omfattande funktionsnedsättning ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt med hjälp av personliga assistenter som är med dig under delar av dagen eller hela dygnet. Assistenterna hjälper dig dels med grundläggande behov som att tvätta och klä dig, andas, äta och kommunicera, dels med andra personliga behov vilket kan vara fritidsaktiviteter/träning, umgås med släkt och vänner, utföra ett arbete, utöva föräldraansvar, hushållsarbete, vara delaktig i samhället och så vidare.

Målet är att du ska kunna leva som andra. Stödet ska vara personligt utformat och du har rätt att välja vem som ska arbeta som personlig assistent. Det är du som väljer när du får stödet, hur det ska utföras och vem som ska vara arbetsgivare för assistenterna.

LSS-lagen (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) är en rättighetslag som ska ge personer med omfattande och varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor och att de får den hjälp de behöver i det dagliga livet. De kan påverka vilket stöd och service de får. Målet med LSS är att den enskilde ska få möjlighet att leva som alla andra.

För att ha rätt till personlig assistans måste du omfattas av LSS lagen. Det gör du om du tillhör en av följande grupper enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

 • personer med utvecklingsstörning, autism eller autism-liknande tillstånd
 • personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom
 • personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

 

Behöver du hjälp med att ansöka om personlig assistans? Är du osäker på om du har rätt till assistans? Ingen fara, vi finns här för att hjälpa dig! Läs mer om vilka tjänster erbjuder vi till våra kunder (här).

Du kan få assistansersättning om du 

 • omfattas av lagen om stöd och service (LSS)
 • har en stor och varaktig funktionsnedsättning
 • inte har fyllt 65 år när du ansöker
 • är försäkrad i Sverige.

 

För att du ska få assistansersättning ska du även behöva personligt utformat stöd i mer än 20 timmar per vecka för hjälp med något av följande:

 • andning
 • personlig hygien
 • intagande av måltider
 • klä av och klä på dig
 • kommunikation med andra
 • annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om dig som person.

 

Det är när du behöver hjälp mer än 20 timmar per vecka för de här behoven som du kan få assistansersättning från Försäkringskassan. Om du får assistansersättning för de här behoven kan du också få ersättning för fler personliga behov.

Om du behöver stöd för behoven för mindre tid än 20 timmar i veckan kan du i stället ansöka om personlig assistans hos din kommun. Kommunen kan också hjälpa till med till exempel ledsagarservice och avlösarservice. 

Behöver du hjälp med juridiska frågor? Så hjälper vi med det!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Har du frågor eller funderingar?

Ring eller besök oss redan idag!