FN:s Global Compact

New Life har validerat att vi följer tillämplig lokal lagstiftning och lagar och globala konventioner inom miljö, mänskliga rättigheter och affärsetik. Med denna kunskap kan vi visa vårt engagemang för principerna i FN:s Global Compact.

Engagemang för integration och jobbskapande

United Nations Global Compact

En uppmaning till företag att anpassa strategier och operationer med universella principer om mänskliga rättigheter, arbetskraft, miljö och antikorruption och vidta åtgärder som främjar samhälleliga mål.

Mission

FN:s Global Compact strävar efter att mobilisera en global rörelse av hållbara företag och intressenter för att skapa en bättre värld. 

För att få till detta stöder FN:s Global Compact företag att:

  • Gör affärer på ett ansvarsfullt sätt genom att anpassa sina strategier och verksamheter med tio principer om mänskliga rättigheter, arbetskraft, miljö och antikorruption; och
  • Vidta strategiska åtgärder för att främja bredare samhällsmål, såsom FN:s hållbara utvecklingsmål, med tonvikt på samarbete och innovation.

Våra samarbetspartners

Har du frågor eller funderingar?

Ring eller besök oss redan idag!