Default image

Lilla Nemeth

New Life är medlem i FN:s Global Compact

global compact
New Life tar hållbarheten till nästa nivån och är numera stolt medlem av UN Global Compact. Syftet med samarbetet är att skapa internationella principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption riktade till företag. Vi har validerat att vi följer tillämplig lokal lagstiftning…

Lågaffektivt bemötande

Lågaffektivt bemötande
Lågaffektivt bemötande Lågaffektivt bemötande tar utgångspunkt i att människor med problemskapande beteende ofta har svårigheter med att reglera affekt. Ofta reagerar de med samma affekt som de presenteras för. Orsaken till det är att affekt smittar, men att de flesta…

All vaccination med Astra Zeneca stoppas tillsvidare

vaccination
All vaccination med Astra Zeneca stoppas tillsvidare. Folkhälsomyndigheten har beslutat om ett uppehåll i användningen av Astra Zenecas vaccin mot covid-19 tills den Europeiska läkemedelsmyndighetens utredning om misstänkta biverkningar är klar. Folkhälsomyndigheten har publicerat följande nyhet med beskedet: Därmed pausas all vaccination…

Bashar Yousif jobbar för ett mer inkluderande samhälle

Bashar Yousif
VD:n Bashar Yousif fick äran att berätta om sitt företagande och lyfta fram vårt arbete på Integrationspaktens fjärde digitala medlemsträff: Det funkar! Möjligheter och utmaningar för funktionsnedsatta på arbetsmarknaden. Förutom New Life Assistans och Marketplace STHLM driver Bashar Yousif B Groupo företagskoncern inklusive 10…

Fakta om arbetstidslagen i personlig assistans

arbetstidslagen
Sedan 2020 betalar inte Försäkringskassan ut assistansersättning för en assistents timmar som överskrider de tillåtna enligt arbetstidslagstiftningen. För en assistent som omfattas av ett kollektivavtal är högsta tillåten arbetstid 48 timmar/vecka i genomsnitt under beräkningsperioden. Även kallat begränsningsperiod, på högst…
ArabicEnglishSwedish