Default image

Lilla Nemeth

LSS – Grundkurs

lss
Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade är en rättighetslag som ställer stora krav på en rättssäker handläggning. Inspektionen för vård och omsorg har tillsyn över lagens tillämpning och Socialstyrelsen ger ut föreskrifter och allmänna råd. Den som inte…

10 bästa läsvärda julklappstips

julklapp
Boken är den perfekta julklappen tycker vi på New life. Vi älskar ännu mer nutidens funkisböcker som berör någon sorts livssituation kring funktionsnedsättning. Oftast är nedsättningen invävd i berättelsen på ett naturligt sätt. Vi har samlat våra favoritböcker till dig som…

Vad är en genomförandeplan?

genomförandeplan
Genomförandeplanen ska skapa en tydlig struktur för det praktiska genomförandet av beslutade insatser och vara ett underlag vid uppföljningen av dessa.  Genomförandeplanen ska tydliggöra för den enskilde och personalen vad som ska göras, vem som ska göra vad, när och…

tidvis

ArabicEnglishSwedish