Bashar Yousif jobbar för ett mer inkluderande samhälle

Bashar Yousif på Marketplace STHLM

VD:n Bashar Yousif fick äran att berätta om sitt företagande och lyfta fram vårt arbete på Integrationspaktens fjärde digitala medlemsträff: Det funkar! Möjligheter och utmaningar för funktionsnedsatta på arbetsmarknaden.

Förutom New Life Assistans och Marketplace STHLM driver Bashar Yousif B Groupo företagskoncern inklusive 10 företag som på olika sätt bidrar till ett mer inkluderande samhälle i Sverige. Alla har rätt att leva sitt liv utan begränsningar oavsett sitt kön, ålder och funktionsförmågan.

Intervju med Bashar Yousif och Lilla Nemeth på Marketplace STHLM

Bashar Yousif är en social entreprenör och filantrop. Bashar är grundaren och verkställande direktören för New Life Assistans AB och för B Groupo företagskoncern, inklusive tio företag inom olika branscher med stor fokus inom social integration och företagens sociala ansvar. Han tror på att människor har en inneboende kraft och förmåga att kunna påverka sina livsvillkor och kämpar varje dag för att stötta en positiv förändring i svenska samhället.

Efter har jag tillbringat större delen av mitt liv att tro på det att jag var tvungen att lägga undan mina behov för att ta hand om andra, insåg jag äntligen att jag inte behöver välja mellan att ha självkänsla och medkänsla för andra.

Bashar Yousif

Utifrån sin egen familjesituation, där två av barnen är gravt funktionsnedsatta och är i behov av assistans dygnet runt, grundade Bashar företaget New Life Assistans. New Life grundades 2010 för att ge ett bättre alternativ och en livskraftig lösning på de frågor som Bashar har upptäckt i branschen när han själv var i behov av hjälp. Sedan dess erbjuder företaget en högkvalitativ service och dess uppdrag att hjälpa fler att få rätt hjälp inom LSS.

Bashar brinner för social integration och entreprenörskap och hans dagliga och volontärarbete som han deltar i är centraliserade kring idén att alla förtjänar samma chanser och möjligheter i livet oavsett kön, nationalitet, funktionsförmågan och samhällsbakgrund.

Som delägare på NT Solutions AB och TP Consulting samarbetar Bashar och teamet aktivt med myndigheter, utbildningsanordnare och arbetsgivare för att finna den bästa vägen framåt på arbetsmarknaden för varje deltagare.

NT Solutions är en privat oberoende aktör som sedan 2011 är verksamt med arbetsträning och utbildning av arbetslösa personer, främst inom IT-relaterade områden som webbdesign, 3D-design, programmering och drift av IT-system. Företaget hjälper sina deltagare att komma ut i arbetslivet, antingen efter lång arbetslöshet, en längre sjukskrivning, eller då de varit hindrade av olika fysiska eller psykiska funktionsvariationer, t ex personer med Aspergers. För deltagare med Asperger syndrom och som har talang och intresse inom IT-området skickar de dessa (efter en arbetsträning) till ett IT-företag i Stockholm som bara anställer personer med ASD (Autism Spectrum Disorder).

TP Consulting Ekonomisk Förening är ett socialt arbetsintegrerat företag som sedan 2010 arbetar med arbetsmarknadsåtgärder, främst olika former av arbetsträning, riktade till deltagare med lång arbetslöshet eller som befinner sig i rehabilitering efter en längre sjukskrivning. Deltagarna får i en lugn och trygg kontorsmiljö och med individuellt stöd från verksamhetens handledare, rusta sig för att återgå till arbetslivet, i nära samarbete med bl.a. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och andra stödverksamheter inom kommunal verksamhet.

Bashar jobbar dessutom aktivt att skapa en mer inkluderande arbetsmiljö på sina verksamheter och att erbjuda arbetsträning och olika tjänster till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Han driver Marketplace STHLM, en entreprenörshub till kvinnliga entreprenörer med visionen att erbjuda eventuellt en dynamisk arbetsmiljö med mobila aktiviteter till personer med NPF för att öka deltagarens delaktighet på arbetsmarknaden och att stärka etableringen och integrationen, liksom jämställdheten och rörligheten på den svenska arbetsmarknaden.

För att belöna sitt arbete har Bashar fått priset Årets Pionjär på Årets Nybyggare 2018 som delades ut av H.M. Konung Carl XVI Gustaf.

Vill du veta mer och bli inkluderad i vårt arbete?

Du hittar mer info om Bashar Yousif inklusive de presenterade företag nedan

Missa inte våra aktiviteter och nyheter! Följ oss på våra sociala kanaler