Maxa din kommunikationsförmåga och ge bättre feedback

Group of diverse people talking together

Vi människor har kommunicerat med varandra i alla tider. Vi har informerat, utbytt erfarenheter, vi har skvallrat och gett varandra tips. Att ”kommunicera” låter så enkelt, men håller du med om att det kan vara svårt?

De flesta företag idag har insett vikten av att arbeta med ledarutveckling och säljutbildning, men att träna sina medarbetare i förmågan att nå ut med sitt budskap, sälja in idéer och förändringar, få andra att lyssna, prata för sin sak, motivera andra, skapa engagemang, hantera konflikter på ett diplomatiskt sätt, verkar inte prioriteras på samma sätt – trots att kommunikation på jobbet är avgörande för att vi ska kunna hantera relationer och arbetsuppgifter.

När kommunikationen inte fungerar leder det ofta till missförstånd och det i sin tur kan skapa konflikter och motsättningar. Det resulterar i en atmosfär som påverkar allas produktivitet och kvalitet.

4 sätt att förbättra din kommunikation på jobbet

1. Var tydlig
Vi brister ofta i tydligheten i det vi säger. Det är lätt att göra misstaget att bli alltför för kortfattad och otydlig i det man vill säga eftersom vi tycker att budskapet är självklart och vi inte vill uppfattas som ”tjatiga” eller påstridiga. Men mottagaren har sällan samma ingångsvärden eller kunskap som du själv. Tänk på att kommunikation sker på mottagaren villkor och förutsättningar.

2. Var närvarande i telefon
Försäljare får ofta lära sig att le när de pratar med kunder i telefon eftersom ”leendet hörs i luren”. På samma sätt gäller det att vara närvarande när du pratar med någon – personen i andra änden märker tydligt om du håller på med andra saker eller har ”zonat ut” och tänker å andra. ”Multi-tasking” fungerar inte om du måste prata om viktiga saker i telefon samtidigt som du pysslar med annat.

3. Låt folk prata till punkt
Hur frestande det än är att visa sin entusiasm och samförstånd blir det bara irriterande för motparten om du har som ovana att hela tiden avbryta honom eller henne. Låt motparten tala till punkt. Då får du samtidigt en bra möjlighet att fundera över vad som sägs och formulera ditt svar.

4. Lyssna ordentligt
Det finns en anledning till varför vi utrustats med två öron och bara en mun. Lär dig att lyssna på vad folk säger och dra inte förhastade slutsatser bara för att du har dåligt tålamod. Många gånger uppstår missförstånd för att vi bara hör vad vi själva vill höra.

Effektiv kommunikation och feedback

Effektiv kommunikation handlar om det som vi brukar kalla för social kompetens där en viktig del är att förstå sig själv och andra och att kunna anpassa sitt sätt att kommunicera. Tydliga budskap, kroppsspråk, frågor och lyssnande liksom feedback och återkoppling är del av träningsmomenten. Att ge och ta emot kritik är svårt. Att ge och ta emot beröm kan ibland kännas ännu svårare. Genom att träna dig i att hantera konstruktiv feedback som verktyg så skapar du möjligheter att förändra både din egen och dina medarbetares prestationer.

Kommunikation och feedback – Grundkurs

I utbildningen Kommunikation och feedback får du tillgång till framgångsfaktorer inom kommunikation som är kopplade till bemötande, ansvar, respekt och feedback. Du får se konkreta kommunikationsexempel och ta del av konkreta tips som är användbara i vardagen och som ger dig möjlighet att reflektera över dig själv och din omgivning.

Kursens innehåll

  • Vad är kommunikation?
  • Att individ- och situationsanpassa sitt bemötande
  • Att ta ansvar för sig själv och att respektera varandra
  • Pacing och pleasing
  • Kommunikationsexempel
  • Övertramp, missförstånd och kommunikationsmissar
  • Att bryta kommunikationsmönster
  • Att identifiera och undvika osäkerhetsord
  • Att sluta missbruka sig själv
  • Att beskriva vad beteende består av istället för att tolka

Är du intresserad att delta på utbildningen? Kontakta oss

Missa inte våra aktiviteter och nyheter! Följ oss på våra sociala kanaler