Hantering av hot och våld på arbetsplatsen

Group of Business People in modern office interior

Hur reagerar dina kollegor och du själv i en hotfull situation? För att få ett bra skydd är det viktigt att ni förbereder er för olika situationer.

Kunskap om konflikthantering är centralt både för att veta hur ni ska agera i den akuta situationen men också för hur du ska ta hand om drabbade efteråt. Även ett till synes obetydligt hot kan få stora konsekvenser för den drabbade vilket också påverkar verksamheten i övrigt. Hur känner man igen varningssignaler i god tid och hur ska man agera före under och efter en hot- och våldssituation? Genom ett bra förebyggande arbete ökar du också tryggheten på arbetsplatsen.

Tryggare dagar med kunskap och planering

En lugnare och tryggare arbetsplats skapas bäst genom kunskap och färdigheter i konfliktlösning. Utbildningen Hot och våld ger en översiktsbild av hur arbetet med att skapa en tryggare arbetsplats kan planeras och genomföras. Att låta medarbetarna ta del av denna korta, men effektiva kurs är väl spenderad tid.

Bli bättre på att hantera risker på jobbet

Behovet av att kunna bedöma och hantera hotfulla situationer och incidenter ökar tyvärr bara med tiden. Samhället förändras och hotbilderna ser annorlunda ut än för bara några år sedan. För att möta den förändrade riskmiljön erbjuder vi “Hot och våld – Grundkurs”. 

Genom utbildningen Hot och våld – Grundkurs får du ett helhetsgrepp om hotfulla och våldsamma situationer som kan uppstå. Du får lära dig om förebyggande arbete och mental förberedelse inför våldssituationer, agerande och bemötande under pågående situationer samt råd kring stressreaktioner, stöd och bearbetning efteråt.

Utbildningen ger råd kring säkerhet och risktänkande vid besök på arbetsplatsen och vid hembesök och riktar sig i första hand till vård- och omsorgspersonal, men passar även andra som i sitt arbete kan riskera att utsättas för hotelser och våld.

Innehåll

 • Vad är hot och våld?
 • Definitioner enligt Brottsbalken
 • Mörkertal i anmälningar
 • Att förebygga hot och våld
 • Mental förberedelse och kunskap i ämnet
 • Ansvarsfördelning
 • Bemötande av hotfulla och våldsamma personer
 • Stressreaktioner och krishantering
 • Riskanalys och aspekter som kan medföra förhöjda risker för att bli utsatt
 • Nödvärn
 • Besökare på arbetsplatsen
 • Att göra hembesök

Du får tillgång till utbildningen direkt efter anmälan och att vi godkänt faktureringsuppgifter. Diplom erhåller du efter du har besvarat samtliga testfrågor korrekt samt genomgått hela utbildningen. Du laddar själv ner diplomet digitalt.  

Praktiskt information

Utbildare: Thomas Delin har lång erfarenhet mer inte mindre än 15 års arbetslivserfarenhet som polis och har dessförinnan arbetat inom kriminalvård och LVM/LVU. Han är dessutom utbildad som instruktör i konflikthantering och självskydd samt som debriefingledare inom Stockholmspolisen. Utbildare sedan 2015  inom förebyggande av hot och våld samt väpnat våld i skolmiljö.
Utbildningstid: ca 1 tim vilket motsvarar en halv dags lärarledd utbildning.
Diplom: ja, efter genomförd och godkänd utbildning. Utbildningen och diplomet är personligt.
Kursdatum: löpande, distans/online.

Är du intresserad att delta på utbildningen? Kontakta oss

Missa inte våra aktiviteter och nyheter! Följ oss på våra sociala kanaler