Lär dig om grundläggande brandskydd

Att ha grundläggande kunskaper i brandskydd, kan vara direkt avgörande för liv och egendom. Varje år anmäls fler än 30 000 brandskador till försäkringsbolagen. Den totala kostnaden uppgår till 4,5 miljarder kronor. Cirka 100 personer dör varje år i bränder. Med en grundläggande brandskyddsutbildning får våra medarbetare kunskap om brandförlopp och hur de kan agera för att förebygga bränder.

Vill du lära grundläggande brandskydd?

Denna utbildning ger kunskap i hur man förebygger brand och hur man snabbt och säkert ska agera om brand ändå uppstår. Utbildningen i Grundläggande brandskydd riktar sig till dig som vill öka din medvetenhet om brandrisker i arbetsmiljön och vilka åtgärder som kan vidtas förebyggande och vid brand.

Du får lära dig om faktorer som påverkar brandutvecklingen, vilken brandsläckningsutrustning som är lämplig att använda vid olika sorters bränder, hur du bör agera vid utrymning och vilka risker som finns med brandgas. Utbildningen syftar till att stärka dig förebyggande inom brandskydd och säkerhet för att minimera risker för ohälsa och olycksfall för person, egendom och miljö.

Mål

Efter utbildningen ska du vara medveten om riskerna vid en brand, kunna förebygga uppkomst av brand och inse vikten av en snabb och säker utrymning. Genom praktiska övningar ska du vara väl förtrogen med hantering av handbrandsläckare och kunna släcka brand i kläder.

Innehåll

» Brands uppkomst
» Brandförlopp
» Förebyggande brandskydd
» Åtgärder vid brand och utrymning
» Huvuddragen i Lagen om skydd mot olyckor och systematiskt brandskyddsarbete.
» Praktiska släckövningar

Är du intresserad att delta på utbildningen? Kontakta oss

Missa inte våra aktiviteter och nyheter! Följ oss på våra sociala kanaler