Beroendelära – Grundkurs till dig som behandlar individer med beroendeproblematik

A person hugs a large red inflatable love heart. Health and love concept

Närmare en halv miljon svenskar missbrukar eller är beroende av alkohol i Sverige. Motsvarande siffra för narkotika är 55 000 personer. Det visar en rapport från STAD, Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem, som släpps 2014.

Studien som genomförts av forskarna på STAD är unik i sitt slag. Aldrig tidigare har någon gjort en nationell kartläggning av hur många som är beroende av och missbrukar alkohol, narkotika och tobak i Sverige.

Föga förvånande är det alkohol som är den vanligast förekommande drogen. Omkring 90 procent av männen och 87 procent av kvinnorna mellan 17 och 84 år säger sig ha druckit alkohol de senaste 12 månaderna.

Omkring hälften dricker alkohol minst en gång i veckan och tittar man på hur många som intensivkonsumerar minst en gång i månaden hamnar man på strax under 40 procent.

Missbruk och beroende

Om ditt barn eller ungdom har ett beroende eller missbruk kan du kontakta din husläkare eller en beroendemottagning. Du kan också få hjälp via olika hjälplinjer.

Beroendevård i Region Stockholm

Region Stockholm och Stockholms kommuner samarbetar när det gäller vård och behandling av personer som har ett beroende eller riskbruk. Kontakta din läkare eller en beroendemottagning om du har ett beroende eller riskbruk och behöver hjälp. 
Beroendevård i Stockholms län – 1177.se >

Behandling via nätet

Behandling via nätet är till för dig som vill förändra dina vanor när det gäller alkohol, cannabis eller spel . Behandlingen är baseras på kognitiv beteendeterapi (KBT) och pågår i cirka tolv veckor. Under behandlingsperioden har du regelbunden kontakt med en behandlare som kan ge återkoppling och svara på dina frågor.

Behandlingen passar dig som:

  • är över 18 år
  • är bosatt i Sverige
  • har möjlighet att avsätta cirka två till tre timmar per vecka
  • kan läsa och skriva på svenska
  • • har förutsättningar och motivation att arbeta mer på egen hand.

Behandling via nätet – beroendecentrum.se >

Läs mer på Funktionshinderguiden.se

Beroendelära – Grundkurs

Beroendelära grundkurs är en diplomerad onlineutbildning som riktar sig till vårdpersonal som behandlar individer med beroendeproblematik och passar även för chefer och medarbetare i olika branscher som anar att någon på arbetsplatsen behöver hjälp och stöd att komma ur ett missbruk. 

Utbildningen är lämplig för anhöriga som vill lära sig mer för att kunna vara ett stöd i vardagen och kan även genomföras av personer som vill komma tillrätta med sin egen beroendeproblematik.

Utbildningen klargör vilka förändringar som sker i hjärnans belöningssystem under utveckling av ett beroende och går igenom fysiska och psykiska effekter som olika beroendeframkallande preparat har under påverkan och vid abstinens.

Är du intresserad att delta på utbildningen? Kontakta oss

Missa inte våra aktiviteter och nyheter! Följ oss på våra sociala kanaler