“Det nya normala – nyorientering och omstart” – Integrationspaktens digitala medlemsträff

Integrationspakten

Den 17 september genomfördes Integrationspaktens andra digitala medlemsträff på temat “Det nya normala – nyorientering och omstart”. Samtalet modererades av Siduri Poli och deltagarna erbjöds en nulägesrapport av situationen på arbetsmarknaden och inom näringslivet. Dessutom berättade ett antal medlemmar i Integrationspakten hur deras verksamheter har påverkats under våren och sommaren.

Vad är Integrationspakten?

Integrationspakten samlar företag, myndigheter och föreningar som bidrar till en mer inkluderande arbetsmarknad i Stockholm. Integrationspakten startades 2019 av Stockholms stad för att under­lätta för arbetsgivare att hitta kompetens och samtidigt korta vägen till arbete för de stockholmare som står utanför arbetsmarknaden.

Syftet med Integrationspakten

• uppmuntra nätverkande och facilitera kontaktskapande mellan olika medlemmar
• skapa möjlighet till möten mellan medlemmar i mindre grupper och
• bistå med att koppla idéer till kapital

Hur jobbar vi på New Life med integrationsfrågor?

Som stolt medlem av Integrationspakten deltog New Life också på medlemsträffen för att skapa kontakt och nätverka med andra relevanta aktörer av svenska samhället. Det är viktigt för oss att stödja integration och inklusion av olika samhällsgrupper och för att hjälpa alla som behöver hjälp att komma in på svenska arbetsmarknaden. Dessutom kommer att fokusera på behov av personer med funktionsnedsättning och vi startar nu en diskussion med olika organisationer och utforma ett program som jobbar mot detta syfte under följande månaderna.

Det nya normala – omstart och nyorientering, 17 september 2020

Integrationspaktens medlemsträff: Det nya normala – omstart och nyorientering, 17 september 2020

Missa inte våra aktiviteter och nyheter! Följ oss på våra sociala kanaler