Att prata om covid-19 med personer med intellektuell funktionsnedsättning eller autism

Tutor talking to students, one in wheelchair

För dig som arbetar med personer med intellektuell funktionsnedsättning eller autism

Det är viktigt att informera om coronaviruset och covid-19 och vad det innebär. Alla har rätt att få information om vad som händer i samhället. Folkhälsomyndighetens rekommendationer om bland annat god basal hygien, att hålla avstånd och att begränsa resor är grundläggande information som vi alla behöver känna till. Det är också viktigt att få information om vad som händer runtomkring och i LSS-bostaden. Alla ska förstå varför vardagen inte är som den brukar vara. Det kan till exempel vara viktigt att få veta om och varför:

 • många i den ordinarie personalen är borta
 • det är ny personal (vikarier) på plats
 • man inte har möjlighet att göra aktiviteter som man annars brukar göra
 • daglig verksamhet är stängd och man är i gruppbostaden hela dagen
 • man kanske inte har gemensamma måltider på gruppbostaden längre eller sitter längre ifrån varandra vid måltiderna
 • det kan vara begränsade möjligheter till besök
 • det är viktigt att hålla avstånd (social distansering) i LSS-bostaden, det vill
 • säga att inte sitta eller stå nära en annan person, ta i hand eller kramas
 • personal ibland kan behöva bete sig på andra sätt än normalt eller kan behöva
 • ha på sig skyddsutrustning av olika slag.

Användbara länkar för dig i ditt arbete från Socialstyrelsen

 • Socialstyrelsens informationsaffisch för LSS-bostäder. Finns på svenska och engelska
 • SKR:s checklista för riskbedömning
 • Coronaviruset – anpassad information, Habilitering & hälsa, Region Stockholm. På sidan finns flera bildstöd som går att ladda ner. De bildstöd som kan vara särskilt viktiga är Om det kommer ny personal, Personal kan ha på sig konstiga kläder och Handhygien.
 • Fritid i gruppbostad, Fritidsutvecklarnas fritidstips. Ibland kan det vara svårt att komma på saker att göra om daglig verksamhet är stängd och man är i bostaden hela dagen. Här får du som personal få tips på olika saker att göra.

Personer med autism eller lindrig alternativt måttlig intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer om vad omfattas som autism eller lindrig alternativt måttlig intellektuell funktionsnedsättning här.

Bildstöd fungerar bra för de flesta och bör finnas för alla, inte minst för personalen. Bildstöd behöver tas fram med kort text på flera språk så att all personal kan prata om vad det innebär med coronaviruset. Det bästa är om personalen som känner personerna bäst, tar fram bildstöd som passar just den personen. Det är bättre att använda för mycket stöd än för lite, att prata och gå igenom informationen tillsammans, att förstärka med bilder och försäkra sig om att personen
visar intresse och förstår det ni pratar om.

Användbart material för att kommunicera

Här hittar du användbara länkar för kommunikation med personer med lindrig eller måttlig intellektuell funktionsnedsättning eller autism.

Bildstöd om corona och covid-19

 • Bildstöd med pekpratsstöd från Dart, Västra Götalandsregionen
 • Samtal om coronaviruset: Från Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra Götalandsregionen (kräver god kunskap hos personalen)

Filmstöd

Att spela in en film med mobilen kan vara ett sätt att göra det enkelt för den som ska ta emot informationen. Genom att spela in i den egna verksamheten, känner man igen sig vilket underlättar.

 • Det nya coronaviruset: Råd för att förebygga svår sjukdom. En film från Riksförbundet FUB
 • Tvätta händerna. En film om att tvätta händerna från FUB:s Arvsfondsprojekt DigiJag. Filmen fungerar för personer med både lindrig och måttlig intellektuell funktionsnedsättning

Frågor och svar om coronaviruset, lättläst

 • Frågor om corona. Lättläst information om coronaviruset från tidningen 8 sidor
 • Så minskar du spridningen av viruset. Lättläst information om skyddsåtgärder riktad till personer med lindrig intellektuell funktionsnedsättning från 8 sidor
 • Information om det nya coronaviruset. Information om coronaviruset och skyddsåtgärder med pictobilder för personer med lindrig och måttlig intellektuell funktionsnedsättning från Riksförbundet FUB och Inre Ringen Sverige

Personer med autism eller måttlig eller svår intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer om vad omfattas som autism eller måttlig eller svår intellektuell funktionsnedsättning här

Bildstöd fungerar bra för de flesta och bör finnas för alla, inte minst för personalen. Bildstöd behöver tas fram med kort text på flera språk så att all personal kan prata om vad det innebär med coronaviruset. Det bästa är om personalen som känner personerna bäst, tar fram bildstöd som passar just den personen. Det är bättre att använda för mycket stöd än för lite, att prata och gå igenom informationen tillsammans, att förstärka med bilder och försäkra sig om att personen visar intresse och förstår det ni pratar om.

För personer med svår intellektuell funktionsnedsättning eller med flerfunktionsnedsättning behöver bilderna vara så få och konkreta som möjligt och i rätt storlek i förhållande till personens synförmåga. För vissa fungerar fotografier bättre med en bild på personen själv. Till exempel en bild på personen där den tvättar händerna eller bild på personen i den dagliga verksamheten.

Användbart material för att kommunicera

Här hittar du användbara länkar för kommunikation med personer med måttlig
eller svår intellektuell funktionsnedsättning eller autism.

Bildstöd om coronaviruset och covid-19

 • Om coronaviruset och covid-19. Bildstöd med pekpratsstöd från Dart Västra Götalandsregionen
 • Information om det nya coronaviruset. Information om coronaviruset och skyddsåtgärder med pictobilder för personer med lindrig och måttlig intellektuell funktionsnedsättning från Riksförbundet FUB och Inre Ringen Sverige
 • Kommunikationskarta om corona med pictogram. Från Specialpedagogiska skolmyndigheten (kräver god kunskap av personalen)
 • Tvätta händerna på rätt sätt. Från Dart kommunikations- och dataresurscenter, Sahlgrenska sjukhuset Göteborg

Filmstöd

Att spela in en film med mobilen kan vara ett sätt att göra det enkelt för den som
ska ta emot informationen. Genom att spela in i den egna verksamheten, känner
man igen sig vilket underlättar

 • Bra att tänka på ang coronavirus med Tecken som AKK. Film om corona med TAKK från Habilitering och hälsa, Region Stockholm. En film som berättar om coronavirus och skyddsåtgärder för personer som använder tecken som stöd för personer med måttlig intellektuell funktionsnedsättning.
 • Information om corona – enkel förklaring med Pictogram. Informationsfilm om coronaviruset och skyddsåtgärder med pictobilder framtagen av UR. För personer med måttlig intellektuell funktionsnedsättning.
 • Det nya coronaviruset: Råd för att förebygga svår sjukdom. En film från FUB
 • Tvätta händerna. En film om att tvätta händerna från FUB:s Arvsfondsprojekt DigiJag. Filmen fungerar för personer med både lindrig och måttlig intellektuell funktionsnedsättning

Rätten att kommunicera

Alla personer, oavsett graden eller svårigheten av deras funktionshinder, har en grundläggande rätt att genom kommunikation påverka deras egen tillvaro.

American Speech and Hearing Association

Kommunikation är en viktig del av livet. Ofta lämnas människor med kommunikationssvårigheter i tystnad, eftersom de inte har de verktyg som krävs för att kommunicera och vara delaktig i världen runt dem. 

Det är här AKK kommer in. 

Vad är alternativ och kompletterande kommunikation (AKK)? 

Alternativ (istället för) och kompletterande (tillägg) Kommunikation (AKK) är: 

Varje sätt (metod, enhet, system eller teknik) som underlättar för en person med kommunikationssvårigheter att kommunicerar mer effektivt, i större omfattning, med fler personer och/eller fler miljöer.

Vill du lära dig om AKK?

Vi erbjuder utbildningen i AKK – Alternativ och kompletterande kommunikation som riktar sig till dig som arbetar med människor som har olika former av kommunikationssvårigheter. Utbildningen syftar till att du ska kunna underlätta för brukarna att förmedla budskap och känna sig tryggare i sin kommunikation. Du får värdefulla råd för att öka din förmåga att kartlägga brukarnas behov och önskemål. Genom tecken, kommunikationsredskap och andra hjälpmedel blir det lättare för brukarna att kommunicera med omgivningen.

Våra utbildningar är kostnadsfria för New life AB:s anställda. Andra verksamheter eller privatpersoner har möjlighet att erhålla utbildningarna. Kontakta oss för att få mer information om priser och tider!

Missa inte våra aktiviteter och nyheter! Följ oss på våra sociala kanaler