Det har blivit svårare att få rätt stöd inom personlig assistans under senaste åren

lss boenden personlig assistans

I Sverige har många en svår funktionsnedsättning som gör att de måste få hjälp i vardagen för att kunna leva ett självständigt liv. Men att få personlig assistans blir allt svårare och dessutom finns en risk att man inte blir nöjd med den assistans som man får.

Kostnad för personlig assistans ökar

I Svenska Dagbladet kan man läsa att det blivit tuffare för personer med en svår funktionsnedsättning att få personlig assistans. Även om det ser ut på det här sättet har kostnaderna för assistansersättning ökat. Orsaken till detta är att personer som behöver assistans har fått rätt till fler hjälptimmar än tidigare. 16 000 personer får assistansersättning i Sverige i dag och enligt lagen har svårt funktionshindrade rätt till hjälp av Försäkringskassan. Detta för att de ska kunna leva så självständigt som möjligt. Att personerna får fler timmar assistans är självklart bra men att det blivit svårare att få assistansen beviljad är lite oroande.

Få rätt tid som kund

Om man väl får personlig assistans beviljad gäller det även att man ser till att man får ut så mycket assistans som man har rätt till. Det händer ibland att kommuner räknar av tid som de anser går på någon annans ansvar. I Helsingborgs Dagblad kan man exempelvis läsa att en pojke fick sin tid med personlig assistans avräknad för att en del av tiden ansågs ingå i föräldraansvaret. Tycker man att man borde ha mer tid med personlig assistans än vad man har, kan man överklaga detta och förhoppningsvis får man på så sätt utökad tid.

LSS-lagen påverkar mycket​

LSS-lagen (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) är en rättighetslag som ska ge personer med omfattande och varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor och att de får den hjälp de behöver i det dagliga livet. De kan påverka vilket stöd och service de får. Målet med LSS är att den enskilde ska få möjlighet att leva som alla andra. Behöver du hjälp med att ansöka om personlig assistans? Är du osäker på om du har rätt till assistans?

Ingen fara, vi finns här för att hjälpa dig!

Få den hjälp du förtjänar

Bra assistenter ger ett bättre liv. Du kan få mycket erfarna assistenter genom oss, vi kan också ge dig ekonomisk ersättning för att själv ordna assistenter. Du som kund kan också behålla dina assistenter.

Såhär hjälper vi med din ansökan som kund

Steg 1

Smiling latin woman in call center

Ta kontakt med någon av våra kontaktpersoner. Hen vill veta mer om din situation och bokar sedan in ett möte med dig. Tillsammans går ni igenom hur ditt hjälpbehov ser ut och hen gör första bedömningen om du uppfyller kraven för att få personlig assistans. Om du uppfyller kraven för att få personlig assistans behöver vi ta del av de intygen som stryker ditt hjälpbehov. Vilken typ av intyg och hur du gör för att få fram dem kommer kontaktpersonen att informera dig om. Intygen ska vara så nya som möjligt. Detta gäller särskilt barn. En bra tumregel är att de inte bör vara äldre än 6 månader.

Steg 2

karens läkerintyg sjukanmälan

Du får därefter fylla i fullmakter för att vi ska kunna företräda dig gentemot myndigheterna. Efter att ha fått in alla nödvändiga dokument skickar vi in en ansökan för att få ansökningsdatumet registrerat så tidigt som möjligt.

Steg 3

Discussing laws

Därefter utses en av våra jurister till ditt personliga juridiska ombud. I de fall där det anses nödvändigt kommer hen att ta kontakt med dig.

Steg 4

försäkringskassan coronaviruset

Din kontaktperson tar kontakt med dig för att hjälpa dig att förbereda dig inför mötet med kommunen och Försäkringskassan. Kontaktpersonen beskriver hur ett möte kan gå till och vad för frågor som vanligtvis brukar ställas. Din kontaktperson går även igenom vilka hjälpbehov som finns och vad just du kan behöva.

Steg 5

Islamic woman with hijab in call center

Kontaktpersonen bevakar ditt ärende och finns med vid hembesök av kommunen och Försäkringskassan om du önskar det. Vi informerar dig så fort det händer något med din ansökan.

Steg 6

Looking for contact

Får du din ansökan beviljad kommer kontaktpersonen att kontakta dig igen. Tillsammans med din kontaktperson kommer ni överens om hur du vill lägga upp din assistans framöver. Det är alltid dina önskemål som styr vårt arbete. 

Bli vår kund

Skicka din intresseanmälan redan idag. Våra kollegor finns här att hjälpa med ditt ärende. 

Leave a Reply

tidvis

ArabicEnglishSwedish