Lägre andel smittade på LSS-boenden men nu krävs mer lättläst

Karin Flyckt på Socialstyrelsen berättade om smittade och döda av covid-19 inom LSS.

Lägre andel smittade på LSS-bostäder

Andelen smittade är lägre på LSS-boenden än äldrevården enligt en rapport från Socialstyrelsen som presenterades på Folkhälsomyndighetens presskonferens. Smittspridningen på LSS-boenden är jämförbar med resten av befolkningen, säger Karin Flyckt, sakkunnig på Socialstyrelsen.

Det är drygt 90 000 personer som omfattas av LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) och det är knappt 30 000 av dem som bor på särskilda boenden.

Enligt Socialstyrelsens rapport om smittade och avlidna i covid-19 på LSS-boenden, är ungefär 330 smittade varav färre än 30 personer avlidit, skriver Sveriges Radio.

Foto: Gorm Kallestad/NTB Scanpix/TT

Men nu krävs mer lättläst information och ännu mer statistik

Personer på LSS-boenden har klarat sig bättre från viruset än de som bor på äldreboenden, säger myndigheten Socialstyrelsen. Men för att minska smittan mer behöver de som bor på LSS-boenden få ännu mer lättläst information och bildstöd om corona-viruset, hävdar Hejaolika.se.

Det är myndigheten Socialstyrelsen som har börjat räkna det här. Socialstyrelsen har också frågat personal som jobbar inom LSS om vad som behövs för att hindra smitta på boendena, berättar Karin Flyckt som jobbar på Socialstyrelsen:

Både för att undvika smittspridning, basala hygienrutiner, men också hur man bör agera när man är sjuk. Men har man en intellektuell funktionsnedsättning så är det inte lätt alla gånger att ta till sig den informationen. Därför behövs det anpassad information på lättläst, det behövs bildstöd så att personalen kan via bilder kommunicera och det här är någonting som många då lyfter att de har tillgång till det men att det ändå behövs mer.

Karin Flyckt