Coronakrisen tydliggör vikten av LSS-assistans

Roko Kursar. Foto: Linnea Bengtsson

Ökad förståelse för människor som dagligen är isolerade och begränsade i sin livsföring kan frambringa ett mer solidariskt och inkluderande samhälle, skriver kommunalrådet Roko Kursar (L) i Kvällsposten.

I kristider prövas ett samhälle

Utbrottet av coronaviruset och sjukdomen covid-19 har förändrat världen och så även vardagen i vårt samhälle. I kristider prövas ett samhälle och covid-19 är en sjukdom som har kommit att beröra oss alla, med olika begränsningar i våra liv som följd. Många kan inte längre besöka nära och kära, somliga befinner sig i karantän, vissa är tvungna att arbeta hemifrån och flera har förlorat sina jobb. 


”Det faktum att vår ekonomi kommer att minska och försämras till följd av coronapandemin får inte komma att användas som en ursäkt för lägre ställda ambitioner i reformarbetet. I synnerhet inte när LSS -reformen drevs igenom under en stormande ekonomisk kris i början av 1990-talet. Våra ambitioner måste vara minst lika högt ställda som då”, skriver Roko Kursar i Kvällsposten.

Läs hela artikeln här.